Grundejerforeningen Ørnbjerg                       

 

1. april 2010

Grundejerforeningen Ørnbjerg.

Salg af Ørnbjerg.                                    

1.04.2010

Fra:    Forretningsudvalget. 

Som nok de fleste medlemmer bekendt har foreningen fået godkendelse til at udstykke Ørnbjerg i en parcel på godt 1.250 m2

Den nye parcel ligger fra toppen af Ørnbjerg og vest på, således at kosten står ca. midt i parcellen. 

Og som også nok de fleste medlemmer bekendt har foreningen i nu ret lang tid haft grunden på Ørnbjerg sat til salg blandt medlemmerne.

Bestyrelsen har på grund af de danske regler om habilitet i lovens § 16 stk. 3 naturligvis ikke haft mulighed for selv at købe grunden.

Men til stor undren for bestyrelsen, har der ingen interesse været blandt medlemmerne til at købe den. 

Habilitetslovens § 23 stk. 1 giver herefter medlemmerne af bestyrelsen mulighed for selv at købe parcellen. 

Og efter et moderat pres, har et medlem af bestyrelsen nu indvilliget i at købe grunden for at redde foreningen ud af dette uforudsete økonomiske problem. 

Bestyrelsen har naturligvis nøje undersøgt, hvad en sådan grund kan koste. En god af bestyrelsen bekendt ejendomsmægler har vurderet, at prisen må være den samme som prisen for de øvrige grunde i foreningens område. 

Normalt vil prisen være på 985.000 kr. for en grund i vort område, men på grund af finanskrisen sælges grundene i dag til 820.000 kr. 

Bestyrelsen har dog fastsat prisen til 700.000 kr., idet vi i prisfastsættelsen bl.a. har  måttet tage følgende gener med i betragtning:

-         det skrå terræn, hvilket fordyrer byggeriet i væsentlig grad

-         foreningens aftale med TDC om at sætte en sendemast op på Ørnbjerg mod en lejeindtægt på 40.000 kr. /år

-         parcellen sælges ekskl. byggemodning

-         store trafikgener og indkik fra betonvejen

-         vindblæst grund

-         skyggefuld om formiddagen

-         for ikke at ødelægge det unikke Ørnbjeg, må der ikke plantes træer på grunden

 

Bestyrelsen har naturligvis også lagt et budget over, hvad de mange penge skal bruges til i fremtiden, og vi vil derfor bl.a. foreslå følgende på den kommende generalforsamling: 

-         foreningens medlemmer betales 725,50 kr. om året for at være medlem.

-         generalforsamlingerne henlægges til Løkken Badehotel, med middag og med senere underholdning og dans.

-         der anlægges en 3 hullers golfbane på fællesarealet øst for Selmavej, ned mod betonvejen og omkring lunerne, således at vi endelig også tilgodeser de ca. 10% af medlemmerne, som spiller golf. Øvrige medlemmer har jo naturen, stierne og skovene at glæde sig over.

-     mellem Sinnesvej og Sylviavej laves der for børnefamilierne og bedsteforældrene en fælles legeplads med flagstang og udsigtstårn. Opstilling af gyngestativer, trampoliner, sandkasser og flag på den enkelte parcel vil herefter ikke være tilladt. 

Da bestyrelsen nu får ansvaret over en større formue, deltager vi med ægtefæller her i påsken i det kendte internationale og anbefales værdige 5 dages kursus ” Sommerhus grundejerforeningers forvaltning af større formuer ” på Grand Canaria.

Såfremt der mod forventning skulle være spørgsmål til denne for foreningen historiske begivenhed, vil vi derfor ikke være at træffe før engang efter påske.

Der er for bestyrelsen ingen tvivl om, at denne gennem længere tid velovervejede og vigtige beslutning vil gå over i foreningens historie, og at den vil være til stor glæde for foreningens nuværende og kommende generationer. 

Og vi er stolte over også at kunne løfte sløret – naturligvis i al fortrolighed og kun for vore medlemmer – for vort næste projekt: Kommerciel udnyttelse af fællesarealet langs Sarasvej. En bekendt kæde har allerede vist interesse for dette unikke område.

Så kære medlemmer – vi kan i foreningen se frem til en begivenhedsrig fremtid, således at vi kan få lidt liv i området året rundt. 

På forretningsudvalgets vegne,

Og god april. 

S.D. Thomsen
ranslirpa@gf-ørnbjerg.dk