Grundejerforeningen Ørnbjerg                       

 

1. april 2012

Grønt Partnerskab

Afbrænding af hede og klitarealer

Etape 2

Dato:  1. april 2012

Efter den vellykkede og af medlemmerne meget roste afbrænding af fælles-arealet langs Sarasvej, har bestyrelsen og Naturplejeudvalget nu besluttet også at gennemføre Etape 2 afbrændingen i Grønt Partnerskab projektet.

Etape 2 var egentlig først tænkt iværksat til næste år. Men da vi har penge tilovers fra afbrændingen i tirsdags, og da afbrændings teamet nu har opnået den tilstrækkelige ekspertise til at foretage opgaven, kan vi ligeså godt få afbrændingen overstået  nu.

Som bekendt omfatter Etape 2 afbrændingen af Sletten mellem Sinnesvej og Sylviavej, inklusiv afbrændingen af Ørnbjerg.

Området er kendetegnet ved et meget varieret landskab med klitter op mod betonvejen i vest, mosen og den grå klit midt i området og plantagen og heden i det østlige område ned mod Sarasvej.

Vi har valgt at afbrænde hjelmen i klitområderne på anbefaling af Klittilsynet. Man har, måske til undren for nogle få, opnået rigtige gode resultater ved en sådan afbrænding i syd-vestjylland, primært på de store militære skyde  om-råder.

Hjelmen udvikler simpelthen efter afbrændingen et særdeles kraftigt rodnet samtidigt med at evnen til rodskydning forbedres væsentligt. Så det er bestemt værd at prøve i et forsøg på at begrænse de kommende sandflugter.

Ørnbjerg afbrændes simpelthen fordi det er ved at gro til i hyben, græs og krat af ubestemmelige arter.  Ørnbjerg er jo foreningens kendingsmærke, og vi kan ikke være bekendt fortsat at lade det forfalde.

Et af de største problemer får vi muligvis på moseområdet over mod Syl-viavej,  øst for Engens sommerhus nr. 13. Her vil der uden tvivl blive nødvendigt  at bruge en hel del dieselolie for at antænde græsset og sivene. Og  - indrømmet, det er jo da lidt uheldigt med de priser, der i dag er på diesel.

Den grå klit med de over 40 år gamle mosser vil blive skånet i størst muligt omfang. Teamleder William Bluhme får tildelt ansvaret herfor.

Hede arealet i Slettens østlige område ned mod Sarasvej ligner i høj grad det allerede afbrændte område, og vi forudser derfor ikke større problemer her.

Rent praktisk vil vi starte med at lave et 10 m. nord / syd gående bredt brandbælte lige vest for Margit og Torsten Lassens sommerhus på Sarasvej nr. 48, samt et lignende brandbælte lidt længere vestpå;  for der skal ikke være nogen tvivl om, at både vi og afbrændings teamet  prioriterer sikkerheden særdeles højt. 

Da vi nu i foreningen har et erfarent  afbrændings team, hvortil der for øvrigt  er venteliste, vil assistancen fra Falck og beredskabet denne gang kun blive af symbolsk karakter.

Mange af grundene på både Sinnesvej og Sylviavej er meget langstrakte og går derfor lang ind på Sletten. Som udgangspunkt kan vi ikke tage hensyn hertil, og ejerne må derfor påregne, at en del af deres grund nok vil blive brændt af.

Men man kan vel også  på den anden side sige, at da ejerne ikke skal betale herfor, får de en gratis omgang naturpleje.  Så vi forventer egentlig kun at få stor tak herfor.

Datoen for afbrænding afhænger meget af vejret, men den skal være fore-taget inden medio april, hvorefter al afbrænding er forbudt.

Etape 3 afbrændingen i 2013 kommer til at omfatte det store fællesareal øst for Selmavej og op mod hjertesøen, og fra betonvejen i nord til Sinnesvej i syd.

Også en spændende opgave, som vi nu er gået i gang med at søge støtte til fra Grønt Partnerskab.

God påske - bestyrelsen.