Indkaldelse - Oernbjerg

Gå til indhold

Indkaldelse

Generalforsamling
Grundejerforeningen Ørnbjerg.
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018.
 
 
Tidspunkt:     Fredag den 6. juli 2018 kl.19:00.
 
 
Sted:    Camping Rolighed, Grønhøj Strandvej 35, Ingstrup.
 
 
Dagsorden:
 
 
   
 1. Valg af dirigent.
 
 
   
 1. Bestyrelsens beretning v/formand Peter Bonne Eriksen.
 2.  
 3. Aflæggelse af regnskab for 2017      v/kasserer Erik Støwe.
 
 
   
 1. Rettidig indkomne forslag.
 
 
   
 • Bestyrelsen foreslår ændringer      i foreningens vedtægter (vedhæftet som bilag)
 •  
 • Kirsten Wisborg fremsender i 2      skrivelser forslag til ændringer af foreningens vedtægter (vedhæftet som 2      bilag)
 
   
 1. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2019 v/      kasserer Erik Støwe .
 2.  
 3. Valg af formand.
 
Formanden modtager genvalg.
 
 
   
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 
På valg: Finn Hansen     modtager genvalg
 
   
 1. Valg af suppleanter.
 
Suppleanterne Jytte Borghus og Knud Østergaard er ikke på valg i år.
 
 
   
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 
På valg:    Hans Dahl – revisor     modtager genvalg
 
Susanne Hauberg – revisor suppleant modtager genvalg
 
   
 1. Eventuelt.
 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
P.b.v.
 
Finn Hansen, sekretær
 
 
 
Foreningen vil efter generalforsamlingen være vært ved et lettere traktement.
 
 
Skriftlig tilmelding senest fredag den 29. juni til sekretær Finn Hansen, Tyttebærvej 10, 8920 Randers NV, eller e-mail: finnhansen47@gmail.com
 
 
 
Tilmelding til ordinær generalforsamling fredag den 6. juli 2018 kl. 19:00 på Camping Rolighed, Ingstrup.
 
Navn ………………………………………………………….……………..Antal …………….
 
 
Sommerhusadresse……………………………………………………………………………..
 
 
Tilbage til indhold