Indkaldelse - Oernbjerg

Gå til indhold

Hoved menu:

Indkaldelse

Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Ørnbjerg.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016.
 
Tidspunkt: Fredag den 7. juli 2017 Kl. 19.00. 
Sted: Camping Rolighed, Grønhøj Strandvej 35, Ingstrup.
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning v/formand Peter Bonne Eriksen.
3. Aflæggelse af regnskab for 2016 v/kasserer Erik Støwe. 
4. Rettidig indkomne forslag. 
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2018
     v/ kasserer Erik Støwe .
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisorer 


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu