Ode til Oernbjerg - Oernbjerg

Gå til indhold

Ode til Oernbjerg

Foreningen > Oder til Oernbjerg
Om Flagning og flagstænger i Grundejerforerningen Ørnbjergs
landskabsarkitektdesignede område.

( Oplæst af Gunnar Thorlund Jepsen ved Generalforsamlingen 19.07.01 )
1. I kolonihaven med sit "das"
  er flagstænger på sin plads

 Bag "sommervillaernes" forskellige tag
 kan der også være flag

 Men hvor der er natur og græstørvstage
 bør kun planter og buske "flage"

 Her kan man have en lille stang med knop
 som lejlighedsvis kan stilles op
5. og som ikke højt mod himlen rager
  når man indimellem flager

 en tages ind, når festen ender
 og naturtilstanden tilbage vender

 Så kan man flage i fryd og gammen
 uden at spolere naturen for os alle sammen.
Ode til "Ørnbjerg"
( med tanke på vore afdøde æresmedlemmer :
Sivesgaard og Willy G. Hansen - naturens sønner og fortalere )

(Fremført af Gunnar Thorlund Jepsen 24.07.04 )

1. Engang var her by og kirke
  så lagde sandet sognet øde
  standset blev folkets virke
  og Kettrup Sogn uddøde


  Sandet blev til overdrev
  til græsning for køer og får
  mens stormen over Ørnjerg drev
  i mange hundred år


  Men så kom mennesket tilbage
  til Ømbjergs klitter og sand
  thi sådan er det i vore dage
  folk elsker strand og vand


  Stauning forlod den store by
  den røde koloni blev anlagt
  i klitdalens dejlige ly
  fik ministeren flydepecher rakt


  Krigen og Tysken kom herop
  efterlod bunkers og vej
  i dag er han igen på bakkens top
  nu er han her for at lej (leg)


  Efter krigen sprængtes miner
  husene røg med
  nye kom - finere og finere
  selvom Staunings fristed måtte ned


  Også Sivesgaards køer matte vige
  for sommerhuses folk og fæ
  så nu kunne man sige
  at her var hverken buh eller mæh

  I stedet var her A og B
  områder med klit og skov
  i en udstykning, hvorfra nogle kunne se
  Vesterhavets vov - vov - vov


  men hvor naturen uden skel
  spiller 1. violinen godt
  til alles ve og vel
  i et område så flot


  Deklarationen blev tilpasset
  stier anlagt og med skilte anvist
  nok fik vi for meget "postkasset"
  men også her blev vejen vist


  For hvem kan vi nu hejse flaget
  for at området stort set i dag består ?
  Det kan vi for en god ven - ikke bedaget
  men i hvert fald 25 år

12. "Ørnbjerg" - vores grundejerforening
     har nemlig sørget for
    at den oprindelige mening
    med området ikke forgår

    Ikke blot skulle området værnes godt
    "klondykere" skaI sættes på plads
    thi acrylfarver er ikke flot
    ej heller misforstået tilbygnings"bajads"

    Se nu hvor smukt postkasserne står
    og acrylfarver og klondykeri
    forsvinder og huse jordfarver får
    i hvert faId, når kommunen står os bi

    Jeg synes vi må takke bosserne
    og de bestyrelser vi har haft og har
    for at de har haft "nosseme"
    til områdets naturpræg at bevar´

    Til at rense søer op
    sørge for at for høje træer fjernes
    så det hele er i top
    og områdets særpræg værnes

    Se blot udenfor vort område
    hvilke ulykker, der sker.
    hvis man ikke lader naturen råde
    men menneskenes begær

    Ødelagt er klittens top
    af grådige menneskehænder
    der bygger højt en prestigeknop
    storpoolhuse der naturen skænder

    Her hos os, der er det godt
    vi er ikke bare egoister
    men har sans for, det er flot
    når naturen højt man lister

    Lad os ønske, medens vi er i live
    at Ørnbjerg altid må være her
    og også i eftertiden må forblive
    som det dejlige område, det er

    Lad fremtidens folk tænke tilbage
    på de gode folk som i dag
    en virkelig tørn ville tage
    for "Ørnbjergs" natur - den gode sag

    Lad os alle rejse os op
    og råbe hurra for "Ørnbjerg" - ved formanden
    og bagefter løfte vores "kop"
    og glade hilse pa hinanden

                          hurra - hurra - hurra

                                      Skål
Tilbage til indhold